Các hạng bằng lái xe mới trong Dự thảo Luật Giao thông đường bộ

(24/06/2020 | 10:38)
Chia sẻ  Chia se qua facebook Chia se qua twitter

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) chia giấy phép lái xe ra thành 17 hạng khác nhau thay vì 13 hạng như hiện nay.

Mời bạn xem qua các hạng bằng lái xe mới trong Dự thảo Luật Giao thông đường bộ

Các hạng bằng lái xe mới trong Dự thảo Luật Giao thông đường bộ