Điều khoản thỏa thuận và sử dụng dịch vụ

Những điều khoản sau được áp dụng cho tất cả khách hàng có các tài sản: ô tô, phụ tùng ô tô, xe mô tô phần khối lớn, được đăng trên Website BanXeNhanh.vn

1. Các định nghĩa

"Quảng cáo đăng bán ô tô, phụ tùng ô tô, xe mô tô" có nghĩa là việc quảng cáo trực tuyến dành cho ô tô, phụ tùng ô tô, xe mô tô được bán, trong đó bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến tài sản này như nội dung, ảnh và các tài liệu khác.

2. Việc công bố các quảng cáo ô tô, phụ tùng ô tô, xe mô tô

Khi đã trở thành khách hàng của BanXeNhanh.Vn bạn phải đồng ý chấp nhận những quy định sau:

Khách xem xét những điều khoản này và phải đồng ý tuân theo tất cả những định về mặt pháp lý khi những quy định đó được đưa ra trên BanXeNhanh.vn

Khách hàng sẽ giữ an toàn và bí mật tên đăng nhập và mật khẩu khi sử dụng website này, đồng thời bạn cũng sẽ buộc phải thực hiện đầy đủ những quy định chung về việc sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu của website như, không tiết lộ thông tin đăng nhập, không sử dụng Dịch vụ bằng tên đăng nhập và mật khẩu của người khác. v.v.

Bạn sẽ chỉ có thể quảng cáo các ô tô, phụ tùng ô tô, xe mô tô sẵn có đối với việc bán trong phạm vi của đơn đặt hàng, và mỗi tin đó có thể chỉ được quảng cáo đăng bán một lần.

Khách hàng có quyền đưa ra xem xét việc quảng cáo đăng bán ô tô, phụ tùng ô tô, xe mô tô từ nguời chủ xe đã quảng cáo đăng bán.

Xe được quảng cáo đăng bán quảng cáo không vi phạm bất cứ những quy định luật pháp hay những chuẩn mực luật pháp nào ( bao gồm nhưng không giới hạn đối với những luật lệ của mạng internet, của ngành ô tô, phụ tùng ô tô, xe mô tô, ngành công nghiệp quảng cáo cũng như những luật lệ được áp dụng tại địa phương, quốc gia )

Tất cả các danh sách ô tô, phụ tùng ô tô, xe mô tô quảng cáo được đệ trình từ các đại lý đã được cấp phép sẽ bao gồm giấy chứng nhận kinh doanh ô tô, nơi đăng ký kinh doanh, tên công ty, và tên người được cấp phép đăng ký. Các ô tô, phụ tùng ô tô, xe mô tô được cấp phép đăng ký sẽ đủ điều kiện để được quảng cáo trên trang web.

Trong vòng 72 giờ, sau khi một ô tô, phụ tùng ô tô, xe mô tô đã quảng cáo đăng bán quảng cáo đạt được một thoả thuận bán thì khách hàng sẽ phải lưu lại hoặc di rời tin đã quảng cáo đăng bán này khỏi website.

Khi được yêu cầu, BanXeNhanh.vn sẽ lưu lại, di rời, cập nhật hoặc kéo dài các thời hạn quảng cáo đăng bán xe. Khi một quảng cáo ô tô, phụ tùng ô tô, xe mô tô nào không thực hiện điều quy định trên trong vòng 24h, BanXeNhanh.vn có thể sẽ di rời mục quảng cáo đó khỏi website.

BanXeNhanh.vn có thể giám sát, kiểm duyệt hoặc di rời bất cứ quảng cáo đăng tin trên website, tuy nhiên, BanXeNhanh.vn không bị buộc làm như vậy.

BanXeNhanh.vn không chịu trách nhiệm đối với nội dung, lỗi hay lỗi bỏ sót của bất cứ quảng cáo đăng bán ô tô, phụ tùng ô tô, xe mô tô nào được cung cấp từ phía khách hàng.

BanXeNhanh.vn chịu trách nhiệm cho sự an toàn, tính toàn vẹn của các dữ liệu, song BanXeNhanh.vn lại không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ lỗi sai cũng như bất cứ sự trì hoãn nào mà có thể xảy ra xuất phát từ việc truyền phát dữ liệu trên internet.

BanXeNhanh.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất cứ lỗi hệ thống hay lỗi công nghệ , những yếu tố có thể làm ngăn cản quá trình tiếp cận của khách đối với website

BanXeNhanh.vn sẽ không sắp đặt, uỷ quyền hay cho phép bất cứ một tổ chức nào đối với các tài liệu của BanXeNhanh.vn trừ khi có văn bản đồng ý chính thức.

3. Chi phí

Chi phí hiện hành được thông báo trên BanXeNhanh thông qua các gói dịch vụ đăng tin quảng cáo mua bán ô tô.

Trong trường hợp các tài khoản không thanh toán đúng hạn, BanXeNhanh.vn có thể tự đưa ra quyết định:

+ Di rời bất cứ quảng cáo đăng bán ô tô
+ Chấm dứt thoả thuận
+ Yêu cầu khách hàng trả mọi chi phí cho việc hồi phục các tài khoản quá hạn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các đại lý chi phí hợp pháp.

4. Thời hạn và sự kết thúc.

Trừ khi có những thông báo đặc biệt về thời hạn, ngoài ra hợp đồng này sẽ có một thời hạn ban đầu là 12 tháng, kể từ ngày bắt đầu ký kết.

Bản hợp đồng này sẽ tự động thay mới vào cuối của thời hạn ban đầu hoặc thời hạn tăng thêm trừ khi khách hàng thông báo với BanXeNhanh.vn trong biên bản về ý định muốn kết thúc hợp đồng ít nhất 90 ngày đối với thời hạn ban đầu.

BanXeNhanh.vn có thể kết thúc bản hợp đồng này mà không bị giới hạn bởi bất cứ ngăn cản nào khi:

- Tin đăng quảng cáo ô tô, phụ tùng ô tô, xe mô tô, không hợp lệ được phản hồi sau 7 ngày
- Nếu khi hết hạn thanh toán mà khách hàng vẫn không trả bất cứ tài khoản nào.
- Nếu khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản trong bản hợp đồng này và lại không sửa sai trong thời gian 7 ngày đã được thông báo dành cho những vi phạm đăng tin.
- Nếu khách hàng bị hoặc có nguy cơ bị phá sản, vỡ nợ hay phải đóng cửa công ty.
- Nếu khách hàng chết, hay công ty tan rã hoặc sắp tan rã, công ty bị xoá tên hoặc bị chỉ định xoá tên.

Sau thời hạn ban đầu, khách hàng có thể kết thúc bản hợp đồng này, bằng việc thông báo cho BanXeNhanh.vn khi muốn xóa bỏ hoặc tạm dừng tin đăng.

Khách hàng đồng ý trả tất cả các tài khoản còn tồn đọng trong vòng 7 ngày trước khi hết hạn.

Nếu khách hàng tiếp tục việc quảng cáo đăng tin sau thời hạn kết thúc hợp đồng thì họ sẽ vẫn phải duy trì nghĩa vụ đối với tất cả các chi phí như trước.