FAQ

Tôi đăng tin rồi mà tại sao vẫn chưa thấy hiển thị trên web?

Tin của bạn đã đăng rồi mà chưa thấy xuất hiện có thể do tin chưa được kích hoạt, hãy kiểm tra xem tin của bạn đang ở trạng thái nào trong trang quản lý " Tin đăng " ?

  • - Đang soạn thảo: Tin đang soạn thảo chưa hoàn thành nên nằm trong trạng thái Đang soạn thảo (không hiển thị)
  • - Đang chờ phê duyệt: Tin đang chờ duyệt, sau 24h tin sẽ đổi trạng thái ( không hiển thị)
  • - Tin đang hiển thị : Tin đã duyệt và đang giao dịch (Hiển thị chính thức)
  • - Danh sách lưu: Tin đang trạng thái lưu (Không hiển thị)
  • - Tin hết hạn: Tin đã hết hạn giao dịch. (Không hiển thị)
     

Nếu kiểm tra tin của bạn ở trạng thái "Tin đang hiển thị" mà vẫn không thấy xuất hiện trên web, Vui lòng liên hệ Hotline 0989.206369 để được kiểm tra và hỗ trợ.