Giá Xe Macan

  • Hãng :   Porsche
  • Tên xe :   Macan
  • Loại xe :   SUV
  • Nguồn gốc :  
  • Giá niêm yết :   3.1 Tỷ
  • Giá đàm phán :   3.1 Tỷ
  • Động cơ :   2.0 I4
  • Công suất (mã lực) :   252
  • Mô-men xoắn (Nm) :   370
* Lưu ý: Đây là giá niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe ô tô này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, vui lòng xem chi tiết tại mục Tin bán ô tô

Giá các dòng xe khác của Porsche

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 300

Động cơ: 2.0 Flat 4 / Roadster

Giá: 3.69 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 350

Động cơ: 2.5 Flat 4 / Roadster

Giá: 5.35 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 350

Động cơ: 2.5 Flat 4 / Roadster

Giá: 4.71 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 300

Động cơ: 2.5 Flat 4 / Roadster

Giá: 4.31 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 275

Động cơ: 2.7 Flat 6 / Coupe

Giá: 3.57 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 414

Động cơ: 4.0 boxer 6 / Coupe

Giá: 7.24 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 365

Động cơ: 3.4 Flat 6 / Coupe

Giá: 5.22 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 350

Động cơ: 3.4 Flat 6 / Coupe

Giá: 4.58 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 300

Động cơ: 3.4 Flat 6 / Coupe

Giá: 4.18 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 414

Động cơ: 4.0 boxer 6 / Roadster

Giá: 7.03 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 370

Động cơ: 3.0 Flat 6 / Coupe

Giá: 6.056 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 370

Động cơ: 3.0 Flat 6 / Coupe

Giá: 6.468 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 370

Động cơ: 3.0 Flat 6 / Roadster

Giá: 7.222 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 420

Động cơ: 3.0 Flat 6 / Coupe

Giá: 8.08 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 420

Động cơ: 3.0 Flat 6 / Roadster

Giá: 8.94 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 370

Động cơ: 3.0 Flat 6 / Roadster

Giá: 6.811 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 420

Động cơ: 3.0 Flat 6 / Coupe

Giá: 7.61 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 420

Động cơ: 3.0 Flat 6 / Roadster

Giá: 8.46 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 580

Động cơ: 4.0 boxer 6 / Coupe

Giá: 20.19 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 475

Động cơ: 3.8 Flat 6 / Coupe

Giá: 10.838 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 540

Động cơ: 3.8 boxer 6 / Coupe

Giá: 13.95 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 370

Động cơ: 3.4 Flat 6 / Roadster

Giá: 7.732 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 420

Động cơ: 3.8 Flat 6 / Roadster

Giá: 8.614 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 540

Động cơ: 3.8 Flat 6 / Coupe

Giá: 11.72 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 540

Động cơ: 3.8 Flat 6 / Roadster

Giá: 12.563 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 580

Động cơ: 3.8 Flat 6 / Coupe

Giá: 13.544 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 580

Động cơ: 3.8 Flat 6 / Roadster

Giá: 14.628 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 340

Động cơ: 3.0 V6 / SUV

Giá: 4.6 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 340

Động cơ: 3.0 V6 siêu nạp / SUV

Giá: 4.95 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 440

Động cơ: 2.9 V6 / SUV

Giá: 5.55 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 550

Động cơ: 4.0 V8 / SUV

Giá: 9 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 550

Động cơ: 4.8 V8 tăng áp kép / SUV

Giá: 9.35 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 360

Động cơ: 3.0 V6 / SUV

Giá: 4.12 Tỷ

/ Công suất (mã lực): 354

Động cơ: 3.0 V6 / SUV

Giá: 3.6 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 400

Động cơ: 3.6 V6 / SUV

Giá: 5.54 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 330

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

Giá: 5.25 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 330

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

Giá: 5.45 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 330

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

Giá: 5.95 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 330

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

Giá: 5.6 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 440

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

Giá: 7.4 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 440

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

Giá: 8.16 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 440

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

Giá: 7.7 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 440

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

Giá: 10.03 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 440

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

Giá: 10.22 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 550

Động cơ: 4.0 V8 / Coupe 4 cửa

Giá: 11.35 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 550

Động cơ: 4.0 V8 / Coupe 4 cửa

Giá: 12.26 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 550

Động cơ: 4.0 V8 / Coupe 4 cửa

Giá: 11.54 Tỷ