Giá Xe C200

  • Hãng :   Mercedes-Benz
  • Tên xe :   C200
  • Loại xe :   Sedan
  • Nguồn gốc :   Lắp ráp
  • Giá niêm yết :   1.49 Tỷ
  • Giá đàm phán :   1.49 Tỷ
  • Động cơ :   2.0 I4
  • Công suất (mã lực) :   181
  • Mô-men xoắn (Nm) :   300
* Lưu ý: Đây là giá niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe ô tô này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, vui lòng xem chi tiết tại mục Tin bán ô tô

Giá các dòng xeGiá các dòng xe khác của Mercedes-Benz

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 154

Động cơĐộng cơ: 1.6 I4 / Hatchback

GiáGiá: 1.26 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 208

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 / Hatchback

GiáGiá: 1.597 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 381

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 / Hatchback

GiáGiá: 2.114 Tỷ

Địa chỉLắp ráp / Công suất (mã lực): 208

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 / Sedan

GiáGiá: 1.696 Tỷ

Địa chỉLắp ráp / Công suất (mã lực): 241

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 / Sedan

GiáGiá: 1.89 Tỷ

Địa chỉLắp ráp / Công suất (mã lực): 241

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 / Coupe

GiáGiá: 2.645 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 154

Động cơĐộng cơ: 1.6 I4 / Coupe 4 cửa

GiáGiá: 1.437 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 208

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 / Coupe 4 cửa

GiáGiá: 1.756 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 211

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 / Coupe 4 cửa

GiáGiá: 1.94 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 360

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 / Coupe 4 cửa

GiáGiá: 2.329 Tỷ

Địa chỉLắp ráp / Công suất (mã lực): 197

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 M264 / Sedan

GiáGiá: 2.013 Tỷ

Địa chỉLắp ráp / Công suất (mã lực): 197

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 M264 / Sedan

GiáGiá: 2.29 Tỷ

Địa chỉLắp ráp / Công suất (mã lực): 258

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 M264 / Sedan

GiáGiá: 2.813 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 154

Động cơĐộng cơ: 1.6 I4 / SUV

GiáGiá: 1.521 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 208

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 / SUV

GiáGiá: 1.747 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 355

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 / SUV

GiáGiá: 2.379 Tỷ

Địa chỉLắp ráp / Công suất (mã lực): 184

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 / SUV

GiáGiá: 1.75 Tỷ

Địa chỉLắp ráp / Công suất (mã lực): 184

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 / SUV

GiáGiá: 2.04 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 245

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 / SUV

GiáGiá: 2.56 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 245

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 / SUV-Coupe

GiáGiá: 2.913 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 329

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / SUV-Coupe

GiáGiá: 4.109 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 329

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / SUV

GiáGiá: 3.869 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 367

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / SUV

GiáGiá: 4.353 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 190

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / SUV

GiáGiá: 4.189 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 328

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / SUV

GiáGiá: 4.579 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 455

Động cơĐộng cơ: 4.7 V8 / SUV

GiáGiá: 7.594 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 585

Động cơĐộng cơ: 5.5 V8 / SUV

GiáGiá: 11.568 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 362

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / SUV-Coupe

GiáGiá: 4.491 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 367

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / Sedan

GiáGiá: 7.338 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 462

Động cơĐộng cơ: 4.0 V8 / Sedan

GiáGiá: 11 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 630

Động cơĐộng cơ: 6.0 V12 / Sedan

GiáGiá: 14.8 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 367

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / Coupe

GiáGiá: 10.415 Tỷ

Địa chỉLắp ráp / Công suất (mã lực): 367

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / Sedan

GiáGiá: 4.229 Tỷ

Địa chỉLắp ráp / Công suất (mã lực): 367

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / Sedan

GiáGiá: 4.849 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 455

Động cơĐộng cơ: 4.7 V8 / Convertible

GiáGiá: 10.726 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 367

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / Convertible

GiáGiá: 6.574 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 211

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 / MPV

GiáGiá: 2.414 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 211

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 / MPV

GiáGiá: 1.738 Tỷ