Giá Xe 718 Cayman S

  • Hãng :   Porsche
  • Tên xe :   718 Cayman S
  • Loại xe :   Coupe
  • Nguồn gốc :   Nhập khẩu
  • Giá niêm yết :   4.58 Tỷ
  • Giá đàm phán :   4.58 Tỷ
  • Động cơ :   3.4 Flat 6
  • Công suất (mã lực) :   350
  • Mô-men xoắn (Nm) :   420
* Lưu ý: Đây là giá niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe ô tô này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, vui lòng xem chi tiết tại mục Tin bán ô tô

Giá các dòng xeGiá các dòng xe khác của Porsche

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 300

Động cơĐộng cơ: 2.0 Flat 4 / Roadster

GiáGiá: 3.69 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 350

Động cơĐộng cơ: 2.5 Flat 4 / Roadster

GiáGiá: 5.35 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 350

Động cơĐộng cơ: 2.5 Flat 4 / Roadster

GiáGiá: 4.71 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 300

Động cơĐộng cơ: 2.5 Flat 4 / Roadster

GiáGiá: 4.31 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 275

Động cơĐộng cơ: 2.7 Flat 6 / Coupe

GiáGiá: 3.57 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 414

Động cơĐộng cơ: 4.0 boxer 6 / Coupe

GiáGiá: 7.24 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 365

Động cơĐộng cơ: 3.4 Flat 6 / Coupe

GiáGiá: 5.22 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 300

Động cơĐộng cơ: 3.4 Flat 6 / Coupe

GiáGiá: 4.18 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 414

Động cơĐộng cơ: 4.0 boxer 6 / Roadster

GiáGiá: 7.03 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 370

Động cơĐộng cơ: 3.0 Flat 6 / Coupe

GiáGiá: 6.056 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 370

Động cơĐộng cơ: 3.0 Flat 6 / Coupe

GiáGiá: 6.468 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 370

Động cơĐộng cơ: 3.0 Flat 6 / Roadster

GiáGiá: 7.222 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 420

Động cơĐộng cơ: 3.0 Flat 6 / Coupe

GiáGiá: 8.08 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 420

Động cơĐộng cơ: 3.0 Flat 6 / Roadster

GiáGiá: 8.94 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 370

Động cơĐộng cơ: 3.0 Flat 6 / Roadster

GiáGiá: 6.811 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 420

Động cơĐộng cơ: 3.0 Flat 6 / Coupe

GiáGiá: 7.61 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 420

Động cơĐộng cơ: 3.0 Flat 6 / Roadster

GiáGiá: 8.46 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 580

Động cơĐộng cơ: 4.0 boxer 6 / Coupe

GiáGiá: 20.19 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 475

Động cơĐộng cơ: 3.8 Flat 6 / Coupe

GiáGiá: 10.838 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 540

Động cơĐộng cơ: 3.8 boxer 6 / Coupe

GiáGiá: 13.95 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 370

Động cơĐộng cơ: 3.4 Flat 6 / Roadster

GiáGiá: 7.732 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 420

Động cơĐộng cơ: 3.8 Flat 6 / Roadster

GiáGiá: 8.614 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 540

Động cơĐộng cơ: 3.8 Flat 6 / Coupe

GiáGiá: 11.72 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 540

Động cơĐộng cơ: 3.8 Flat 6 / Roadster

GiáGiá: 12.563 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 580

Động cơĐộng cơ: 3.8 Flat 6 / Coupe

GiáGiá: 13.544 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 580

Động cơĐộng cơ: 3.8 Flat 6 / Roadster

GiáGiá: 14.628 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 340

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / SUV

GiáGiá: 4.6 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 340

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 siêu nạp / SUV

GiáGiá: 4.95 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 440

Động cơĐộng cơ: 2.9 V6 / SUV

GiáGiá: 5.55 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 550

Động cơĐộng cơ: 4.0 V8 / SUV

GiáGiá: 9 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 550

Động cơĐộng cơ: 4.8 V8 tăng áp kép / SUV

GiáGiá: 9.35 Tỷ

Địa chỉ / Công suất (mã lực): 252

Động cơĐộng cơ: 2.0 I4 / SUV

GiáGiá: 3.1 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 360

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / SUV

GiáGiá: 4.12 Tỷ

Địa chỉ / Công suất (mã lực): 354

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / SUV

GiáGiá: 3.6 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 400

Động cơĐộng cơ: 3.6 V6 / SUV

GiáGiá: 5.54 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 330

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

GiáGiá: 5.25 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 330

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

GiáGiá: 5.45 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 330

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

GiáGiá: 5.95 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 330

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

GiáGiá: 5.6 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 440

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

GiáGiá: 7.4 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 440

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

GiáGiá: 8.16 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 440

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

GiáGiá: 7.7 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 440

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

GiáGiá: 10.03 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 440

Động cơĐộng cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

GiáGiá: 10.22 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 550

Động cơĐộng cơ: 4.0 V8 / Coupe 4 cửa

GiáGiá: 11.35 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 550

Động cơĐộng cơ: 4.0 V8 / Coupe 4 cửa

GiáGiá: 12.26 Tỷ

Địa chỉNhập khẩu / Công suất (mã lực): 550

Động cơĐộng cơ: 4.0 V8 / Coupe 4 cửa

GiáGiá: 11.54 Tỷ