Xem tất cả

208

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 120

Động cơ: 1.6 I4 / Hatchback

Giá: 865 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 167

Động cơ: 1.6 I4 Turbo / SUV

Giá: 1.179 Tỷ

408

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 139

Động cơ: 2.0 I4 / Sedan

Giá: 770 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 167

Động cơ: 1.6 I4 Turbo / SUV

Giá: 1.363 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 156

Động cơ: 1.6 I4 / Sedan

Giá: 117 Triệu

Xem tất cả

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 143

Động cơ: 2.0 I4 / SUV

Giá: 784 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 170

Động cơ: 2.5 I4 / SUV

Giá: 139 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 170

Động cơ: 2.5 I4 / SUV

Giá: 1.451 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 120

Động cơ: 1.6 I4 / Hatchback

Giá: 960 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 102

Động cơ: 1.6 I4 / SUV

Giá: 656 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 190

Động cơ: 1.6 I4 TCe / Sedan

Giá: 1.499 Tỷ

Xem tất cả

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 150

Động cơ: 2.0 H4 / SUV

Giá: 1.413 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 240

Động cơ: 2.0 H4 Turbo / SUV

Giá: 163 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 264

Động cơ: 2.0 H4 Turbo / Sedan

Giá: 1.773 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 296

Động cơ: 2.5 H4 Turbo / Sedan

Giá: 1.842 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 175

Động cơ: 2.5 H4 / Sedan

Giá: 1.535 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 256

Động cơ: 3.6 H6 / Sedan

Giá: 203 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 168

Động cơ: 1.6 H4 / Station Wagon

Giá: 1.459 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 175

Động cơ: 2.5 H4 / SUV-Wagon

Giá: 1.741 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 256

Động cơ: 3.6 H6 / SUV-Wagon

Giá: 2.201 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 148

Động cơ: 2.0 H4 / SUV

Giá: 1.558 Tỷ

Xem tất cả

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 265

Động cơ: 3.5 V6 / SUV

Giá: 3.059 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 325

Động cơ: 3.7 V6 / SUV

Giá: 3.821 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 400

Động cơ: 5.6 V8 / SUV

Giá: 6.859 Tỷ

Xem tất cả

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 110

Động cơ: 1.9 I4 / Pick-up

Giá: 650 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 110

Động cơ: 1.9 I4 / Pick-up

Giá: 750 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 150

Động cơ: 1.9 I4 / Pick-up

Giá: 740 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 177

Động cơ: 3.0 I4 / Pick-up

Giá: 815 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 150

Động cơ: 1.9 I4 / SUV

Giá: 816 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 150

Động cơ: 1.9 I4 / SUV

Giá: 948 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 177

Động cơ: 3.0 I4 / SUV

Giá: 112 Triệu

Xem tất cả

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 350

Động cơ: 3.0 V6 / Sedan

Giá: 489 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 460

Động cơ: 4.7 V8 / Coupe

Giá: 15.206 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 350

Động cơ: 3.0 V6 / SUV

Giá: 5.049 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 350

Động cơ: 3.0 V6 / Sedan

Giá: 7.264 Tỷ

Xem tất cả

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 149

Động cơ: 2.0 / Crossover

Giá: 969 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 255

Động cơ: 2.0 / SUV

Giá: 1.421 Tỷ

Xem tất cả

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 208

Động cơ: 2.0 I4 TSI / Coupe

Giá: 1.44 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 160

Động cơ: 1.4 I4 TSI / Sedan

Giá: 881 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 1.8 I4 - TSI / Sedan

Giá: 1.48 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 1.8 I4 - TSI / Sedan

Giá: 1.24 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 105

Động cơ: 1.6 I4 / Hatchback

Giá: 686 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 105

Động cơ: 1.6 I4 / Sedan

Giá: 698 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 208

Động cơ: 2.0 I4 TSI / Hatchback

Giá: 1.399 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 252

Động cơ: 2.0 I4 TSI / Hatchback

Giá: 1.499 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 220

Động cơ: 2.0 I4 / MPV

Giá: 1.813 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 170

Động cơ: 2.0 TSI / SUV

Giá: 1.264 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 2.0 I4 TSI / SUV

Giá: 1.699 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 2.0 I4 TSI / SUV

Giá: 1.716 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 2.0 I4 TSI / SUV

Giá: 1.849 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 251

Động cơ: 2.0 I4 tăng áp / SUV

Giá: 3.079 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 251

Động cơ: 2.0 I4 tăng áp / SUV

Giá: 3.868 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 251

Động cơ: 2.0 I4 tăng áp / SUV

Giá: 3.468 Tỷ

Xem tất cả

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 254

Động cơ: 2.0 I4 / Sedan

Giá: 2.699 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 254

Động cơ: 2.0 I4 / Sedan

Giá: 2.338 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 320

Động cơ: 2.0 I4 / Wagon

Giá: 3.09 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 245

Động cơ: 2.0 I4 T6 / SUV

Giá: 2.85 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 320

Động cơ: 2.0 I4 / SUV

Giá: 3.98 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 320

Động cơ: 2.0 I4 / SUV

Giá: 3.39 Tỷ

Xem tất cả

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 2.5 I4 Diesel VGT / Pick-up

Giá: 628 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 2.5 I4 Diesel VGT / Pick-up

Giá: 797 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 2.5 I4 Diesel VGT / Pick-up

Giá: 763 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 161

Động cơ: 2.5 Diesel / Pick-up

Giá: 601 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 161

Động cơ: 2.5 Diesel / Pick-up

Giá: 629 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 2.5 Diesel / SUV

Giá: 875 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 161

Động cơ: 2.5 Diesel / SUV

Giá: 833 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 2.5 Diesel / SUV

Giá: 1.016 Tỷ

Xem tất cả

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 120

Động cơ: 1.5 Dragon / SUV

Giá: 504 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 120

Động cơ: 1.5 Dragon / SUV

Giá: 497 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 125

Động cơ: 1.0 EcoBoost / SUV

Giá: 635 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 120

Động cơ: 1.5 Dragon Ti-VCT / SUV

Giá: 594 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 120

Động cơ: 1.5 Dragon / SUV

Giá: 533 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 2.0 turbo / SUV

Giá: 992 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 2.0 turbo / SUV

Giá: 939 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 213

Động cơ: 2.0 Bi-turbo / SUV

Giá: 1.343 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 2.0 turbo / SUV

Giá: 1.117 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 2.0 turbo / SUV

Giá: 1.072 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 273

Động cơ: 2.3 I4 Ecoboost / SUV

Giá: 1.999 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 1.5 Ecoboost / Hatchback

Giá: 752 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 1.5 Ecoboost / Sedan

Giá: 746 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 1.5 Ecoboost / Hatchback

Giá: 574 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 213

Động cơ: 2.0 I4 bi-turbo / Pick-up

Giá: 1.198 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 2.0 I4 Bi-turbo / Pick-up

Giá: 873 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 180

Động cơ: 2.0 I4 turbo đơn / Pick-up

Giá: 852 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 160

Động cơ: 2.2 I4 / Pick-up

Giá: 613 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 160

Động cơ: 2.2 I4 / Pick-up

Giá: 645 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 160

Động cơ: 2.2 I4 / Pick-up

Giá: 628 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 160

Động cơ: 2.2 I4 / Pick-up

Giá: 770 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 160

Động cơ: 2.2 I4 / Pick-up

Giá: 746 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 200

Động cơ: Xăng 2.0 EcoBoost / MPV

Giá: 1.053 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 200

Động cơ: Xăng 2.0 EcoBoost / MPV

Giá: 979 Triệu

Xem tất cả

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 188

Động cơ: 1.5 Turbo / Sedan

Giá: 1.318 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 89

Động cơ: 1.2 I4 / Hatchback

Giá: 406 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 89

Động cơ: 1.2 I4 / Hatchback

Giá: 438 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 118

Động cơ: 1.5 I4 / Sedan

Giá: 570 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 118

Động cơ: 1.5 I4 i-VTEC / Sedan

Giá: 534 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 170

Động cơ: 1.5 I4 Turbo / Sedan

Giá: 923 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 170

Động cơ: 1.5 I4 Turbo / Sedan

Giá: 765 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 139

Động cơ: 1.8 I4 / Sedan

Giá: 645 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 188

Động cơ: 1.5 VTEC Turbo / SUV

Giá: 899 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 188

Động cơ: 1.5 VTEC Turbo / SUV

Giá: 938 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 188

Động cơ: 1.5 VTEC Turbo / SUV

Giá: 1.003 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 141

Động cơ: 1.8 / Crossover

Giá: 779 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 141

Động cơ: 1.8 / Crossover

Giá: 863 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 141

Động cơ: 1.8 / Crossover

Giá: 871 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 118

Động cơ: 1.5 I4 / Hatchback

Giá: 619 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 118

Động cơ: 1.5 I4 / Hatchback

Giá: 539 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 118

Động cơ: 1.5 I4 / Hatchback

Giá: 594 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 173

Động cơ: 2.4 I4 i-VTEC / MPV

Giá: 1.95 Tỷ

Xem tất cả

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 100

Động cơ: 1.4 DOHC / Sedan

Giá: 499 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 100

Động cơ: 1.4 DOHC / Sedan

Giá: 538 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 100

Động cơ: 1.4 DOHC / Sedan

Giá: 470 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 100

Động cơ: 1.4 DOHC / Sedan

Giá: 419 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 128

Động cơ: Gamma 1.6 D-CVVT / Sedan

Giá: 648 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 128

Động cơ: Gamma 1.6 D-CVVT / Sedan

Giá: 568 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 156

Động cơ: Nu 1.8D-CVVT / Sedan

Giá: 683 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 204

Động cơ: 1.6 Turbo / Sedan

Giá: 765 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 65

Động cơ: 1.0 Kappa / Hatchback

Giá: 315 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 86

Động cơ: 1.2 Kappa / Sedan

Giá: 400 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 86

Động cơ: 1.2 Kappa / Sedan

Giá: 375 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 86

Động cơ: 1.2 Kappa / Sedan

Giá: 340 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 65

Động cơ: 1.0 Kappa / Hatchback

Giá: 380 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 65

Động cơ: 1.0 Kappa / Hatchback

Giá: 355 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 86

Động cơ: 1.2 Kappa / Hatchback

Giá: 387 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 86

Động cơ: 1.2 Kappa / Hatchback

Giá: 366 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 86

Động cơ: 1.2 Kappa / Hatchback

Giá: 326 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 177

Động cơ: Gamma 1.6 T-GDI / Crossover

Giá: 710 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 149

Động cơ: Nu 2.0 Atkinson / Crossover

Giá: 660 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 149

Động cơ: Nu 2.0 Atkinson / Crossover

Giá: 636 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 199

Động cơ: R 2.2 eVGT / SUV

Giá: 1.055 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 174

Động cơ: Theta II 2.4 MPI / SUV

Giá: 995 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 199

Động cơ: R 2.2 eVGT / SUV

Giá: 1.245 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 199

Động cơ: R 2.2 eVGT / SUV

Giá: 1.18 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 174

Động cơ: Theta II 2.4 MPI / SUV

Giá: 1.185 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 174

Động cơ: Theta II 2.4 MPI / SUV

Giá: 1.135 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 177

Động cơ: 1.6 T-GDi tăng áp / SUV

Giá: 910 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 154

Động cơ: 2.0 Nu MPI / SUV

Giá: 785 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 154

Động cơ: 2.0 Nu MPI / SUV

Giá: 863 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 185

Động cơ: 2.0 CRDi / SUV

Giá: 920 Triệu

Xem tất cả

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 128

Động cơ: 1.6 I4 Gamma / Sedan

Giá: 607 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 128

Động cơ: 1.6 I4 Gamma / Sedan

Giá: 570 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 128

Động cơ: 1.6 I4 Gamma / Sedan

Giá: 533 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 159

Động cơ: 2.0 I4 Nu / Sedan

Giá: 652 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 86

Động cơ: 1.25 I4 Kappa / Hatchback

Giá: 388 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 86

Động cơ: 1.25 I4 Kappa / Hatchback

Giá: 379 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 86

Động cơ: 1.25 I4 Kappa / Hatchback

Giá: 299 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 164

Động cơ: 2.0 I4 Nu / Sedan

Giá: 789 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 152

Động cơ: Nu 2.0I4 / Sedan

Giá: 878 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 176

Động cơ: 2.4 I4 Theta II / Sedan

Giá: 948 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 106

Động cơ: 1.4 I4 CVVT / Hatchback

Giá: 592 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 106

Động cơ: 1.4 I4 CVVT / Sedan

Giá: 510 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 106

Động cơ: 1.4 I4 CVVT / Sedan

Giá: 469 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 135

Động cơ: 1.7 I4 U2 / MPV

Giá: 799 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 150

Động cơ: 2.0 I4 Nu / MPV

Giá: 669 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 150

Động cơ: 2.0 I4 Nu / MPV

Giá: 799 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 190

Động cơ: 2.2 I4 CRDi / MPV

Giá: 1.129 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 190

Động cơ: 2.2 I4 CRDi / MPV

Giá: 1.201 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 266

Động cơ: 3.3 V6 Lambda / MPV

Giá: 1.429 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 94

Động cơ: Kappa 1.4 / Sedan

Giá: 453 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 94

Động cơ: Kappa 1.4 / Sedan

Giá: 397 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 94

Động cơ: Kappa 1.4 / Sedan

Giá: 425 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 195

Động cơ: 2.2 I4 CRDi / SUV

Giá: 949 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 174

Động cơ: 2.4 I4 Theta II / SUV

Giá: 799 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 174

Động cơ: 2.4 I4 Theta II / SUV

Giá: 917 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 156

Động cơ: 2.0 I4 Nu / SUV

Giá: 744 Triệu

Xem tất cả

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 205

Động cơ: 2.5 I4 / Sedan

Giá: 2.5 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 272

Động cơ: 3.5 V6 / Sedan

Giá: 3.21 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 241

Động cơ: 2.0 I4 turbo / Sedan

Giá: 3.085 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 316

Động cơ: 3.5 V6 / Sedan

Giá: 4.334 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 292

Động cơ: 4.6 V8 / SUV

Giá: 5.576 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 416

Động cơ: 3.5 V6 twin-turbo / Sedan

Giá: 7.08 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 354

Động cơ: 3.5 V6 + môtơ điện / Sedan

Giá: 7.71 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 367

Động cơ: 5.7 V8 / SUV

Giá: 8.3 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 235

Động cơ: 2.0 I4 / SUV

Giá: 2.56 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 235

Động cơ: 2.0 I4 / SUV

Giá: 3.032 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 295

Động cơ: 3.5 V6 / SUV

Giá: 3.99 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 295

Động cơ: 3.5 V6 / SUV

Giá: 3.99 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 313

Động cơ: 3.5 V6 + môtơ điện / SUV

Giá: 4.62 Tỷ

Xem tất cả

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 148

Động cơ: 2.2 I4 diesel / Pick-up

Giá: 675 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 148

Động cơ: 2.2 I4 diesel / Pick-up

Giá: 655 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 153

Động cơ: 2.0 i4 Skyactiv-G / SUV

Giá: 857 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 153

Động cơ: 2.0 i4 Skyactiv-G / SUV

Giá: 914 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 153

Động cơ: 2.0 i4 Skyactiv-G / SUV

Giá: 949 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 185

Động cơ: 2.5 i4 Skyactiv-G / SUV

Giá: 1.12 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 185

Động cơ: 2.5 i4 Skyactiv-G / SUV

Giá: 979 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 185

Động cơ: 2.5 i4 Skyactiv-G / SUV

Giá: 1.04 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 188

Động cơ: 2.5 Skyactiv-G / SUV

Giá: 1.039 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 188

Động cơ: 2.5 Skyactiv-G / SUV

Giá: 1.109 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 188

Động cơ: 2.5 Skyactiv-G / SUV

Giá: 1.225 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 188

Động cơ: 2.5 Skyactiv-G / SUV

Giá: 1.279 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 109

Động cơ: 1.5 I4 Skyactiv / Hatchback

Giá: 584 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 109

Động cơ: 1.5 I4 Skyactiv / Hatchback

Giá: 590 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 109

Động cơ: 1.5 I4 Skyactiv / Hatchback

Giá: 594 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 109

Động cơ: 1.5 I4 Skyactiv / Hatchback

Giá: 602 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 109

Động cơ: 1.5 I4 Skyactiv / Sedan

Giá: 500 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 109

Động cơ: 1.5 I4 Skyactiv / Sedan

Giá: 555 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 109

Động cơ: 1.5 I4 Skyactiv / Sedan

Giá: 562 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 110

Động cơ: 1.5 I4 Skyactiv / Hatchback

Giá: 659 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 110

Động cơ: 1.5 I4 Skyactiv / Sedan

Giá: 633 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 153

Động cơ: 2.0 I4 Skyactiv / Sedan

Giá: 717 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 153

Động cơ: 2.0 I4 Skyactiv / Sedan

Giá: 799 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 153

Động cơ: 2.0 I4 Skyactiv / Sedan

Giá: 879 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 185

Động cơ: 2.5 I4 Skyactiv / Sedan

Giá: 994 Triệu

Xem tất cả

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 154

Động cơ: 1.6 I4 / Hatchback

Giá: 1.26 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 208

Động cơ: 2.0 I4 / Hatchback

Giá: 1.597 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 381

Động cơ: 2.0 I4 / Hatchback

Giá: 2.114 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 181

Động cơ: 2.0 I4 / Sedan

Giá: 1.49 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 208

Động cơ: 2.0 I4 / Sedan

Giá: 1.696 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 241

Động cơ: 2.0 I4 / Sedan

Giá: 1.89 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 241

Động cơ: 2.0 I4 / Coupe

Giá: 2.645 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 154

Động cơ: 1.6 I4 / Coupe 4 cửa

Giá: 1.437 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 208

Động cơ: 2.0 I4 / Coupe 4 cửa

Giá: 1.756 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 211

Động cơ: 2.0 I4 / Coupe 4 cửa

Giá: 1.94 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 360

Động cơ: 2.0 I4 / Coupe 4 cửa

Giá: 2.329 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 197

Động cơ: 2.0 I4 M264 / Sedan

Giá: 2.013 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 197

Động cơ: 2.0 I4 M264 / Sedan

Giá: 2.29 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 258

Động cơ: 2.0 I4 M264 / Sedan

Giá: 2.813 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 154

Động cơ: 1.6 I4 / SUV

Giá: 1.521 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 208

Động cơ: 2.0 I4 / SUV

Giá: 1.747 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 355

Động cơ: 2.0 I4 / SUV

Giá: 2.379 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 184

Động cơ: 2.0 I4 / SUV

Giá: 1.75 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 184

Động cơ: 2.0 I4 / SUV

Giá: 2.04 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 245

Động cơ: 2.0 I4 / SUV

Giá: 2.56 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 245

Động cơ: 2.0 I4 / SUV-Coupe

Giá: 2.913 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 329

Động cơ: 3.0 V6 / SUV-Coupe

Giá: 4.109 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 329

Động cơ: 3.0 V6 / SUV

Giá: 3.869 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 367

Động cơ: 3.0 V6 / SUV

Giá: 4.353 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 190

Động cơ: 3.0 V6 / SUV

Giá: 4.189 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 328

Động cơ: 3.0 V6 / SUV

Giá: 4.579 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 455

Động cơ: 4.7 V8 / SUV

Giá: 7.594 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 585

Động cơ: 5.5 V8 / SUV

Giá: 11.568 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 362

Động cơ: 3.0 V6 / SUV-Coupe

Giá: 4.491 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 367

Động cơ: 3.0 V6 / Sedan

Giá: 7.338 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 462

Động cơ: 4.0 V8 / Sedan

Giá: 11 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 630

Động cơ: 6.0 V12 / Sedan

Giá: 14.8 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 367

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe

Giá: 10.415 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 367

Động cơ: 3.0 V6 / Sedan

Giá: 4.229 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 367

Động cơ: 3.0 V6 / Sedan

Giá: 4.849 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 455

Động cơ: 4.7 V8 / Convertible

Giá: 10.726 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 367

Động cơ: 3.0 V6 / Convertible

Giá: 6.574 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 211

Động cơ: 2.0 I4 / MPV

Giá: 2.414 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 211

Động cơ: 2.0 I4 / MPV

Giá: 1.738 Tỷ

Xem tất cả

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 78

Động cơ: 1.2 I3 / Sedan

Giá: 460 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 78

Động cơ: 1.2 I3 / Sedan

Giá: 375 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 78

Động cơ: 1.2 I3 / Hatchback

Giá: 470 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 78

Động cơ: 1.2 I3 / Hatchback

Giá: 423 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 78

Động cơ: 1.2 I3 / Hatchback

Giá: 385 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 78

Động cơ: 1.2 I3 / Hatchback

Giá: 358 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 145

Động cơ: 2.0 I4 / Crossover

Giá: 814 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 145

Động cơ: 2.0 I4 / Crossover

Giá: 937 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 167

Động cơ: 2.4 I4 / Crossover

Giá: 1.049 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 184

Động cơ: 3.0 V6 / SUV

Giá: 1.806 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 200

Động cơ: 3.0 V6 / SUV

Giá: 1.236 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 220

Động cơ: 3.0 V6 / SUV

Giá: 1.407 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 136

Động cơ: 2.5 Diesel / SUV

Giá: 704 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 220

Động cơ: 3.0 V6 / SUV

Giá: 784 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 181

Động cơ: 2.4 MIVEC / Pick-up

Giá: 710 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 181

Động cơ: 2.4 MIVEC / Pick-up

Giá: 803 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 103

Động cơ: 1.5 / MPV Crossover

Giá: 620 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 103

Động cơ: 1.5 / MPV Crossover

Giá: 550 Triệu

Xem tất cả

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 115

Động cơ: 1.6 I4 DOHC / SUV

Giá: 1.04 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 188

Động cơ: 2.5 I4 / pick-up

Giá: 783 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 161

Động cơ: 2.5 I4 / pick-up

Giá: 589 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 161

Động cơ: 2.5 I4 / pick-up

Giá: 630 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 188

Động cơ: 2.5 I4 / pick-up

Giá: 685 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 99

Động cơ: 1.5 I4 HR15 / Sedan

Giá: 474 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 99

Động cơ: 1.5 I4 HR15 / Sedan

Giá: 513 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 99

Động cơ: 1.5 I4 HR15 / Sedan

Giá: 553 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 169

Động cơ: Xăng 2.5 I4 / SUV

Giá: 898 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 188

Động cơ: Diesel 2.5 I4 / SUV

Giá: 848 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 169

Động cơ: Xăng 2.5 I4 / SUV

Giá: 998 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 142

Động cơ: 2.0 I4 / SUV

Giá: 800 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 142

Động cơ: 2.0 I4 / SUV

Giá: 898 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 169

Động cơ: 2.5 I4 / SUV

Giá: 950 Triệu

Xem tất cả

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 300

Động cơ: 2.0 Flat 4 / Roadster

Giá: 3.69 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 350

Động cơ: 2.5 Flat 4 / Roadster

Giá: 5.35 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 350

Động cơ: 2.5 Flat 4 / Roadster

Giá: 4.71 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 300

Động cơ: 2.5 Flat 4 / Roadster

Giá: 4.31 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 275

Động cơ: 2.7 Flat 6 / Coupe

Giá: 3.57 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 414

Động cơ: 4.0 boxer 6 / Coupe

Giá: 7.24 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 365

Động cơ: 3.4 Flat 6 / Coupe

Giá: 5.22 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 350

Động cơ: 3.4 Flat 6 / Coupe

Giá: 4.58 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 300

Động cơ: 3.4 Flat 6 / Coupe

Giá: 4.18 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 414

Động cơ: 4.0 boxer 6 / Roadster

Giá: 7.03 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 370

Động cơ: 3.0 Flat 6 / Coupe

Giá: 6.056 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 370

Động cơ: 3.0 Flat 6 / Coupe

Giá: 6.468 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 370

Động cơ: 3.0 Flat 6 / Roadster

Giá: 7.222 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 420

Động cơ: 3.0 Flat 6 / Coupe

Giá: 8.08 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 420

Động cơ: 3.0 Flat 6 / Roadster

Giá: 8.94 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 370

Động cơ: 3.0 Flat 6 / Roadster

Giá: 6.811 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 420

Động cơ: 3.0 Flat 6 / Coupe

Giá: 7.61 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 420

Động cơ: 3.0 Flat 6 / Roadster

Giá: 8.46 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 580

Động cơ: 4.0 boxer 6 / Coupe

Giá: 20.19 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 475

Động cơ: 3.8 Flat 6 / Coupe

Giá: 10.838 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 540

Động cơ: 3.8 boxer 6 / Coupe

Giá: 13.95 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 370

Động cơ: 3.4 Flat 6 / Roadster

Giá: 7.732 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 420

Động cơ: 3.8 Flat 6 / Roadster

Giá: 8.614 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 540

Động cơ: 3.8 Flat 6 / Coupe

Giá: 11.72 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 540

Động cơ: 3.8 Flat 6 / Roadster

Giá: 12.563 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 580

Động cơ: 3.8 Flat 6 / Coupe

Giá: 13.544 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 580

Động cơ: 3.8 Flat 6 / Roadster

Giá: 14.628 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 340

Động cơ: 3.0 V6 / SUV

Giá: 4.6 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 340

Động cơ: 3.0 V6 siêu nạp / SUV

Giá: 4.95 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 440

Động cơ: 2.9 V6 / SUV

Giá: 5.55 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 550

Động cơ: 4.0 V8 / SUV

Giá: 9 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 550

Động cơ: 4.8 V8 tăng áp kép / SUV

Giá: 9.35 Tỷ

/ Công suất (mã lực): 252

Động cơ: 2.0 I4 / SUV

Giá: 3.1 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 360

Động cơ: 3.0 V6 / SUV

Giá: 4.12 Tỷ

/ Công suất (mã lực): 354

Động cơ: 3.0 V6 / SUV

Giá: 3.6 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 400

Động cơ: 3.6 V6 / SUV

Giá: 5.54 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 330

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

Giá: 5.25 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 330

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

Giá: 5.45 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 330

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

Giá: 5.95 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 330

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

Giá: 5.6 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 440

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

Giá: 7.4 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 440

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

Giá: 8.16 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 440

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

Giá: 7.7 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 440

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

Giá: 10.03 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 440

Động cơ: 3.0 V6 / Coupe 4 cửa

Giá: 10.22 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 550

Động cơ: 4.0 V8 / Coupe 4 cửa

Giá: 11.35 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 550

Động cơ: 4.0 V8 / Coupe 4 cửa

Giá: 12.26 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 550

Động cơ: 4.0 V8 / Coupe 4 cửa

Giá: 11.54 Tỷ

Xem tất cả

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 67

Động cơ: 1.0 I3 / Hatchback

Giá: 350 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 67

Động cơ: 1.0 I3 / Hatchback

Giá: 322 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 91

Động cơ: 1.4 I4 / Sedan

Giá: 488 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 103

Động cơ: 1.5 I4 / MPV

Giá: 489 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 103

Động cơ: 1.5 I4 / MPV

Giá: 540 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 94

Động cơ: 1.4 I4 / Hatchback

Giá: 495 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 94

Động cơ: 1.4 I4 / Hatchback

Giá: 547 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 115

Động cơ: 1.6 I4 / Crossover

Giá: 729 Triệu

Xem tất cả

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 138

Động cơ: 1.8 I4 Dual VVT-i / Sedan

Giá: 663 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 138

Động cơ: 1.8 I4 Dual VVT-i / Sedan

Giá: 639 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 138

Động cơ: 1.8 I4 Dual VVT-i / Sedan

Giá: 729 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 143

Động cơ: 2.0 I4Dual VVT-i / Sedan

Giá: 824 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 143

Động cơ: 2.0 I4Dual VVT-i / Sedan

Giá: 867 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 94

Động cơ: 1.3 I4 / MPV

Giá: 533 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 102

Động cơ: 1.3 I4 / MPV

Giá: 588 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 165

Động cơ: 2.0 I4 VVT-i / Sedan

Giá: 1.002 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 178

Động cơ: 2.5 I4 Dual VVT-i / Sedan

Giá: 1.235 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 148

Động cơ: 2.4 I4 diesel / SUV

Giá: 1.028 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 148

Động cơ: 2.4 I4 common rail / SUV

Giá: 933 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 164

Động cơ: 2.7 I4 VVT-i / SUV

Giá: 1.04 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 164

Động cơ: 2.7 I4 VVT-i / SUV

Giá: 1.069 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 164

Động cơ: 2.7 I4 VVT-i / SUV

Giá: 1.106 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 174

Động cơ: 2.8 I4 diesel / SUV

Giá: 1.224 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 147

Động cơ: 2.4 I4 diesel / Pick-up

Giá: 644 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 147

Động cơ: 2.4 I4 diesel / Pick-up

Giá: 602 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 147

Động cơ: 2.4 I4 diesel / Pick-up

Giá: 752 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 174

Động cơ: 2.8 I4 diesel / Pick-up

Giá: 878 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 137

Động cơ: 2.0 I4 Dual VVT-i / MPV

Giá: 695 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 137

Động cơ: 2.0 I4 Dual VVT-i / MPV

Giá: 774 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 137

Động cơ: 2.0 I4 Dual VVT-i / MPV

Giá: 733 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 137

Động cơ: 2.0 I4 Dual VVT-i / MPV

Giá: 794 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 304

Động cơ: 4.6 V8 VVT-i kép / SUV

Giá: 3.953 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 164

Động cơ: 2.7 I4 Dual VVT-i / SUV

Giá: 2.34 Tỷ

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 102

Động cơ: 1.5 I4 / MPV

Giá: 667 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 107

Động cơ: 1.5 I4 Dual VVT-i / Sedan

Giá: 510 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 107

Động cơ: 1.5 I4 Dual VVT-i / Sedan

Giá: 460 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 107

Động cơ: 1.5 I4 Dual VVT-i / Sedan

Giá: 550 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 86

Động cơ: 1.2 I4 / Hatchback

Giá: 358 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 86

Động cơ: 1.2 I4 / Hatchback

Giá: 312 Triệu

Nhập khẩu / Công suất (mã lực): 84

Động cơ: 1.3 I4 VVT-i / Hatchback

Giá: 633 Triệu

Xem tất cả

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 98

Động cơ: 1.4 I4 / Hatchback

Giá: 449 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 98

Động cơ: 1.4 I4 / Hatchback

Giá: 415 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 174

Động cơ: 2.0 I4 tăng áp / Sedan

Giá: 1.111 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 174

Động cơ: 2.0 I4 tăng áp / Sedan

Giá: 975 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 174

Động cơ: 2.0 I4 tăng áp / Sedan

Giá: 896 Triệu

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 228

Động cơ: 2.0 I4 tăng áp / SUV

Giá: 1.578 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 228

Động cơ: 2.0 I4 tăng áp / SUV

Giá: 1.398 Tỷ

Lắp ráp / Công suất (mã lực): 228

Động cơ: 2.0 I4 tăng áp / SUV

Giá: 1.322 Tỷ

* Lưu ý: Đây là giá niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe ô tô này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, vui lòng xem chi tiết tại mục Tin bán ô tô